Начало  
Решения  
ERP Решение  
Управление на такси компания  
Управление на сервизна дейност  
Управление на автосервизна дейност  
Услуги  
Продукти  
Партньори  
Клиенти  
За Нас  
Контакти  


Управление на такси компания

Още през 2001 година ИнтерСофтПро стартира своята дейност с разработката на таксиметрова информационна система (ТИС) за автоматизация на дейността в диспечерски център. От тогава насам системата е усъвършенствана многократно като са добавени редица функционални подобрения, така че работата с нея да бъде максимално удобна и полезна.

Паралелно с този продукт, ИнтерСофтПро разработи и други системи, покриващи най-различни аспекти от дейността на една таксиметровата компания или организация, която предоставя транспортни услуги - автопарк (гараж), графици на автомобилите, сервиз на автомобилите, плащания по банков път (Transcard), автоматизация на телефонията (Call Center) и др. За целта са използвани авангардни информационни технологии като GPS позициониране, GPRS трансфер на данни, SMS съобщения и т.н.

Днес всички тези системи са обединени в едно цялостно интегрирано решение, обхващащо всички аспекти от дейността на таксиметровите компании, даващо възможност на собствениците да управляват и контролират максимално ефективно своята дейност във всеки един етап от нейното изпълнение, във всеки един момент от времето.

На диаграмата по-долу е показан примерен модел на работа на цялостно решение, което гъвкаво може да се настрои според изискванията на конкретна компания:

Клиенти – това са лицата, които ползват транспортната (таксиметровата) услуга;

Централа (IP Централа) – софтуера и устройствата, автоматизиращи телефонията на транспортната компания;

ТИС – информационна система за управление и автоматизация на дейността в Диспечерските центрове (ЦДП). Интегрира в себе си:

 • комуникация с телефонията (CTI)
 • обслужване на клиентите (CRM)
 • (ACD)
 • комуникация с център и аксиметрови автомобили;
 • комуникация с Автопарк.

Център за управление – автоматизира дейността на Автопарка на дадена транспортна компания. Интегрира в себе си всички модули, изграждащи Автопарка:

 • автоматизация и контрол на автомобилите – графици;
 • автоматизация и контрол на сервизната дейност – Автосервизна ИС;
 • отчитане и контрол на парични потоци по банков път – м-л Банка;
 • ТРЗ - изчисляване и отчитане работните заплати на шофьорите и административния персонал;
 • Счетоводство и финансово управление

Център система за комуникация с автомобилите (таксиметрови или други коли) посредством GPS устройства. Интегрира в себе си следните модули:

 • модул Карта – включва в себе си електронна Адресна база данни и координати за локализиране на обектите;
 • модул Намиране на най-близък агент – решава задачата кои са най-близките таксита до клиента на база на GPS координатите, с които разполагаме;
 • Комуникация с таксиметровите коли и преносна среда за реализиране на комуникацията(радио-канал или GPRS);