Начало  
Решения  
ERP Решение  
Управление на такси компания  
Управление на сервизна дейност  
Управление на автосервизна дейност  
Услуги  
Продукти  
Партньори  
Клиенти  
За Нас  
Контакти  


Управление на сервизна дейност

Решението е разработено специално за компании, които извършват сервиз и поддръжка на апарати, устройства, техника и други съоръжения и включва пълната гама от функционалност, необходима за оперативната и управленска дейност. Също така, решението предлага много добра възможност за отчетност, водене на пълна документация (досие) на всеки един поддържан елемент, както и възможност за контрол и анализ на процесите.

Всичко това повишава ефективността значително спрямо варианта да се използват няколко отделни продукта за отделните аспекти от дейността – напр. един за обслужване на сервизната дейност, а друг за водене на счетоводство, склад, доставки и т.н.

ИнтерСофтПро реализира цялостното решение благодарение на успешната интеграция на Системата за управление на сервизна дейност и продукта Глобус ERP.

Управление на автосервизна дейност
 

Изграждането на решение за цялостното управление на автосервиз или верига от автосервизи е сложна задача, която често се подценява от разработчиците на софтуер и от мениджърите на автосервизите. В повечето случаи и двете страни си мислят, че една "добра складова програма" с малко допълнителни възможности може да реши ако не напълно, то поне почти всички проблеми, които ще възникнат в процеса на работа.

Това е и вярно, и погрешно!

Вярно е в случаите, в които от "програмата" се изисква да даде отговор единствено на някои основни въпроси, като например: с какво количество от дадена част разполагаме в момента, кога сме я доставили, от кого и на каква цена, евентуално и колко сме спечелили от дадена част за определен период и коя е най-продаваната част. Плюс възможността да издава фактура и/или касова бележка и евентуално сервизна бележка.
Не е вярно обаче в случаите, когато мениджърите и собствениците на автосервиза искат да знаят всичко за това, което се случва във всеки един от техните сервизи, във всеки един момент от времето. И при това без да е необходимо да се намират в сервиза или в офиса. Като под всичко се има предвид от досиетата на автомобилите на всеки един клиент, индивидуалните отстъпки, които сервиза им предлага, различните начини на плащане – отложено, на консигнация, в брой или по банков път, ангажираността на персонала в даден момент и кой каква работа е извършил за определен период, с какво количество от дадена част разполага другия или другите сервизи, следене на финансовото състояние в даден момент по каси и приходно-разходни центрове, оптимален избор на доставчик за дадена част или група от части, всичко това интегрирано с пълна счетоводна отчетност, личен състав, ТРЗ, договори и т.н. Именно за тези мениджъри, ИнтерСофтПро създаде една цялостна интегрирана информационна система за управление на автосервизна дейност!

За повече информация вижте Системата за управление на автосервизна дейност и продукта Глобус ERP.