Начало  
Решения  
Услуги  
Продукти  
Глобус ERP  
GPS Такси  
ТИС  
Сервизна система  
Автосервизна система  
Автопарк контрол  
Партньори  
Клиенти  
За Нас  
Контакти  


Auto Check - Автосервизна система

AutoCheck е специализирана информационна система, разработена изцяло за нуждите на автосервизите.

Функционални възможности

Една от главните функции на AutoCheck е автоматизацията и автоматичното управление и контрол на ежедневния процес.

AutoCheck Ви дава възможност за проследяване и контрол на:

 • разходите;
 • взаимоотношенията с доставчици;
 • взаимоотношенията с клиенти и съставяне на досие на клиента;
 • персонал;
 • каса;
 • отчет и ревизии за склад;
 • продажби.

AutoCheck поддържа:

 • отделно досие за всеки автомобил или клиент на Вашия автосервиз
 • справки за продажби, доставки, клиенти, доставчици,части наличности и др.;
 • архив на данните;
 • система зафактуриране и издаване на сервизни бележки;
 • възможност за подробен анализ и отчет на автосервиза.

Преимущества

 • AutoCheck повишава ефективността на работа и обслужване на клиентите;
 • повишава ефективността на работа на мениджърите във фирмата и спомага за оптимизацията на цялостния процес на управление и контрол;
 • затваря цялостния цикъл на работа на даден автосервиз;
 • поддържа база данни с всички клиенти, техните ремонти, плащания, платени и дължими суми;
 • актуална база данни за автомобилите и техните досиета;
 • проследяване на всички доставки;
 • възможност за бърза и лесна ревизия на текущото състояние на сервиза;
 • следене на касовите приходи и разходи, плащания към персонал и целия паричен поток по всяко време;
 • автоматично издаване на фактури.

Гъвкавост

Благодарение на изключително гъвкавата архитектура, AutoCheck удовлетворява специфични изисквания относно работния процес:

 • системата е разработена за работа с един или няколко сервиза, отговаряйки на инфраструктурата на компанията;
 • системата позволява цялостното обхващане и общ поглед върху работата в сервиза или сервизите;
 • Благодарение на диспечерския модул, системата позволява управлението на един или няколко сервиза едновременно през интернет или локална мрежа.