Начало  
Решения  
Услуги  
Продукти  
Глобус ERP  
GPS Такси  
ТИС  
Сервизна система  
Автосервизна система  
Автопарк контрол  
Партньори  
Клиенти  
За Нас  
Контакти  


Автопарк контрол - система за автоматизация на транспортни услуги

Главната цел на системата се състои в пълна автоматизация и контрол на ежедневния работен процес свързан с транспортните услуги, които таксиметровата компании предлагат, а именно:

 • автоматизиране следенето на дейността на шофьорите – изминати километри, направени курсове, парични потоци от клиентите към таксиметровите шофьори и от собствениците на таксиметровата компания към таксиметровите шофьори;
 • следене на смените и графиците на шофьорите, както и заетостта на автомобилите по смени;
 • възможност за автоматично получаване/извличане на информация за таксиметровите автомобили по банков път чрез разплащателната система Транскарт;
 • множество справки за анализ на дейността;

Системата позволява връзка със софтуера, който се използва в Централния Диспечерски Пункт (ЦДП) за обслужване на клиенти и обработка на поръчки, както и със системата GPS Taxi за автоматично получване на данните от GPS устройства (изминати километри, направени курсове и т.н.). Също така е заложена и възможността за автоматично получаване на голяма част от данните по банков път (Транскарт разплащателна система). Въпреки това, системата може да се използва и без тези възможности и на следващ етап да се интегрират с цел улесняване на целия работен процес (управление на бизнеса).

Характеристики на обектите в системата:

 • кола (регистрационен номер , работен номер);
 • шофьор (име, фамилия, номер);
 • номер на транскарта;
 • бензиностанции;
 • изминати километри – през банка;
 • реални засечени по километраж;
 • платени километри – за смяна;
 • внесени пари;
 • пари по апарат;
 • заредено гориво (литри);
 • заредено гориво (вид);
 • платени пари за гориво;
 • дата и час на зареждане;
 • направени курсове;
 • средно километри за един курс;
 • служебни километри;
 • депозит (заплата);
 • местоположение – паркинг ( свободен текст).

След попълването на графиците, информационната система разполага с реално получилите се отчети по графиците, след което се прави сравнение – съпоставя се заложения предварителен график и реално получилия се резултат и се извеждат разликите. По този начин собствениците на таксиметровата компания могат да анализират ефективността на своята дейност.