Начало  
Решения  
Услуги  
Продукти  
Глобус ERP  
Ключови възможности  
Иновационно решение  
Модули  
Процес на внедряване  
Архитектура и технологии  
GPS Такси  
ТИС  
Сервизна система  
Автосервизна система  
Автопарк контрол  
Партньори  
Клиенти  
За Нас  
Контакти  


Глобус ERP - Ключови възможности и характеристики на системата

Глобус ERP е комплексна информационна система за управление на малки и средни предприятия, които търсят цялостно решение за да контролират и повишат ефективността на своя бизнес.

По своята същност, системата представлява програмен продукт, изцяло съобразен с нормативната уредба на действащото законодателство и пазарните условия в България.

Основно предимство, което системата предоставя на мениджърите и специалистите от всички нива на управление е: средства за автоматизация, оптимизация и контрол на дейността.

Глобус ERP обединява решения за:

В условията на бързо променяща се бизнес среда, разнообразните възможности на софтуерните продукти са значимо преимущество.

 

Глобус ERP ви предоставя възможности за:

 • автоматизация и оптимизация на бизнес процесите;
 • бърз достъп до актуална и пълна информация;
 • поглед в реално време върху процесите и ресурсите в предприятието на оперативно и управленско ниво;
 • едновременно управление на няколко фирми, предприятия, клонове на предприятията, складове, валути и т.н.
 • информационна свързаност на всички специалисти във фирмата.

 

Глобус ERP е гъвкава и адаптивна система, която се характеризира с:

 • интегритет и бърз трансфер на данните между отдалечени потребители, работещи със системата;
 • кратък процес на внедряване;
 • настройка към спецификата на работа на Вашата организация;
 • лекота при работа и поддръжка;
 • работа в единна база данни на всички потребители;
 • общи правила и процедури;
 • функционална всеобхватност на бизнес процесите.

 

Основни ползи: Глобус ERP предоставя бърз начин за разгръщане на пълния потенциал на вашия бизнес като Ви помага да:

 • отговорите бързо на новите бизнес изисквания;
 • увеличите производителността на всички свои бизнес операции;
 • повишите ефективността на дейността на фирмата;
 • спестите време, като използвате пълноценно Вашите ресурси;
 • улесните и оптимизирате отношенията с клиенти и доставчици;
 • във всеки един момент Вие можете да проследите КАКВО, КОГА, КАК и ЗАЩО се случва в отделните работни етапи;
 • осъществите пълен контрол на всички нива на управление;
 • намалите разходите и повишите рентабилността и печалбите.