Начало  
Решения  
Услуги  
Продукти  
Глобус ERP  
Ключови възможности  
Иновационно решение  
Модули  
Back Office модули  
Front Office модули  
Процес на внедряване  
Архитектура и технологии  
GPS Такси  
ТИС  
Сервизна система  
Автосервизна система  
Автопарк контрол  
Партньори  
Клиенти  
За Нас  
Контакти  


Глобус ERP - Модули

Глобус ERP е интегрирана информационна система, изградена на модулен принцип. Тя се състои от единни подсистеми (наречени още модули), които взаимодействат помежду си с цел предоставяне на пълна интегрираност на информацията, консолидирайки всички дейности и процеси на предприятието. На диаграмата по долу са представени основните модули, групирани според областта им на приложение.