Начало  
Решения  
Услуги  
Продукти  
Глобус ERP  
Ключови възможности  
Иновационно решение  
Модули  
Процес на внедряване  
Архитектура и технологии  
GPS Такси  
ТИС  
Сервизна система  
Автосервизна система  
Автопарк контрол  
Партньори  
Клиенти  
За Нас  
Контакти  


Глобус ERP - Процес на внедряване

Организацията на внедряване на ERP системата е базирана на методология, изцяло ориентирана към крайния резултат и най-вече към ползата, която ще извлече предприятието след това. По време на изпълнение на процеса са обособени няколко завършени етапа, следването на които осигурява необходимото качество на крайния резултат:

 • Анализ на изискванията на клиента:

  Този етап включва детайлен анализ на изискванията и определяне параметрите за настройка на ERP системата, както и проследяване на целия бизнес модел на работа на предприятието.

 • Пилотно (тестово) инсталиране:

  Пилотната инсталация се извършва с цел:

  • окончателна настройка на параметрите на системата;
  • верификация изпълнението на поставените изисквания;
  • завършване на параметризацията / приспособяването;
  • обучение на ключовите потребители.

 • Интегриране на съществуващите данни и продукти на организацията:

  На този етап се осъществява:

  • прехвърляне на данните на клиента от съществуващитепродукти, които той е ползвал до сега към Глобус ERP;
  • успоредно ползване на съществуващата и новата система;
  • обучение на всички крайни потребители.

 • Оптимизация на цялостната работа на системата:

  Оптимизацията на системата се извършва след приключване на третия етап, когато в системата има въведени реални данни от работата с нея, чрез пре-конфигуриране на някои от параметрите, определящи начина на функциониране на системата.