Начало  
Решения  
Услуги  
Продукти  
Глобус ERP  
Ключови възможности  
Иновационно решение  
Модули  
Процес на внедряване  
Архитектура и технологии  
GPS Такси  
ТИС  
Сервизна система  
Автосервизна система  
Автопарк контрол  
Партньори  
Клиенти  
За Нас  
Контакти  


Глобус ERP - Архитектура и технологии

Глобус ERP e гъвкава система с многослойна архитектура (client/server), реализирана на база на множество отворени стандарти. Това дава възможност за пълна интеграция на системата с други приложения, модули и под-системи, с които предприятието разполага, както и възможност за интеграция с външни системи на контрагентите, с които организацията работи (B2C, B2B, B2G).

От архитектурен аспект, отличаваме следните 3 основни слоя:

  • Потребителски слой (Client) – на това ниво се осъществява контакта на потребителя със системата, т.е. въвеждането и визуализирането на данните. Интерфейсът е изключително достъпен и интуитивен, подобен на този в Windows („десктоп‛ базиран), като в същото време дава възможност за работа до системата от всякъде, стига потребителят да има интернет връзка;
  • Приложен слой (Application server) – съхранява логиката на бизнес процесите на приложението. Осигурява възможност за интегритет с останали системи. Оптимизира достъпа на потребителите до информацията и комуникацията с Базата данни. Поддържат се всички видове сървъри, имплементиращи стандарта: J2EE;
  • Сървър за управление на бази данни (Database server) – изпълнява всички необходими операции по четене, актуализиране, съхранение, изтриване и управление на данните в системата. Поддържат се почти всички БД известни на пазара.

Благодарение на високата скалируемост, системата може да бъде инсталирана на един сървър – за малки фирми или на няколко сървъра, работещи в клъстер или самостоятелно – за големи предприятия и организации.

Глобус ERP е платформено независима информационна система, както за работните станции, така и за сървърите.

Системата поддържа повечето известни платформи и операционни системи, като например: Windows 98/NT/2000/XP, Linux, UNIX, AIX, Solaris и т.н.

Също така към системата е предвидена и възможност за комуникация с различни апаратни устройства.