Начало  
Решения  
Услуги  
Продукти  
Глобус ERP  
Ключови възможности  
Иновационно решение  
Модули  
Back Office модули  
Front Office модули  
Процес на внедряване  
Архитектура и технологии  
GPS Такси  
ТИС  
Сервизна система  
Автосервизна система  
Автопарк контрол  
Партньори  
Клиенти  
За Нас  
Контакти  


Глобус ERP - Front Office модули

Медия мониторинг

В този модул може да се намери информация събирана от пресата и класифицирана в определени раздели. Потребителите имат възможност да изберат точно какви публикации ги интересуват и за какъв период от време, чрез менюто за търсене в модула. За всеки работен ден се подготвя информация по различни раздели в зависимост от извлечението от пресата.

Представяне на организацията

Модула е предназначен да съхранява данни, необходими при изготвянето на представяне за организацията. Информацията е систематизирана в раздели и под раздели. За всеки раздел се грижи модератор, който следи за актуалността на подаваната от него информация. Всеки потребител по свой вкус може да генерира различни видове представяния, при което се създава файл, който може да бъде обработван допълнително с текстообработващи програми.

Електронен бюлетин

Вътрешен електронен вестник на организацията за популяризиране на вътрешнофирмена информация. Модула би могъл да съдържа статии и снимков материал, пряко свързани с фирмата, изпълнявани обекти, поръчки, информация за служителите. От модула могат да бъдат направени разпечатки на съдържанието на конкретен бюлетин.

Файлове

Модул, съхраняващ файлове, които са в помощ на служителите на фирмата (антетки, образци на заявки, лист за мнение, учебни материали и т.н.). В зависимост от зададените критерий за търсене потребителите могат да използват различните разновидности на антетките, логата и другите материали в модула. Освен това информацията за антетките е двуезична, т.е.файловете могат да бъдат на български и английски (или друг) език.

Форум

Модул, предназначен за комуникация между служителите в реално време. Създадени са стаи за дискусия, в които се генерират теми, под теми, отговори по теми и т.н.

Обратна връзка

Този модул дава възможност на служителите да изразят своето мнение по различни въпроси, както по отношение на системата (възможности за подобряване) така и извън нея.